CUNG ỨNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

   Dịch vụ cung ứng lao động thời vụ là giải pháp nhằm đáp ứng lực lượng lao động thiết hụt của doanh nghiệp, nó có thể xẩy ra ở một khâu nào đó trong quy trình vận hành của doanh nghiệp hoặc đây là một giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa hoạt động của doanh nghiệp.
   Khi mùa cao điểm, khi phải đáp ứng gấp rút đơn hàng, dự án hoặc khi việc tuyển dụng lao động chính thức gặp khó khăn chưa đáp ứng đủ lực lượng lao động cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp. Lao động thời vụ cũng thực sự phù hợp cho những trường hợp nhằm tạm thời thay thế lao động cũ tạm thời nghỉ: trong thời kỳ thai sản, nghỉ việc riêng, điều trị bệnh ...
   Với sự phát triển của nền kinh tế hiện đại, với sự tham ra của nhiều bên cùng với sự biến động liên tục của thị trường lao động, dịch vụ cung ứng lao động thời vụ được cung cấp nhằm giúp các doanh nghiệp giảm chi phí, rủi ro đồng thời có thể sử dụng ngay được lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu công việc cho những dự án ngắn hạn, hợp đồng ngắn hạn mà không phải đào tạo, không phải quản lý.
   Công ty TNHH Một thành viên Đông Phú Tiên là đơn vị thực hiện cung ứng dịch vụ lao động thời vụ cho các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội... chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng thông qua dịch vụ cung ứng lao động thời vụ.

Cung ứng lao động thời vụ