NÂNG ĐỠ - BỐC XẾP

   Nhờ có nguồn nhân lực dồi dào, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, thái độ phục vụ chuyên nghiệp và nhiều kỹ năng Công ty Đông Phú Tiên cung cấp dịch vụ cung ứng lao động xếp dỡ đảm bảo năng suất, an toàn và hiệu quả.
Cung ứng lao động thời vụ
   Quy trình xếp dỡ được thực hiện một cách khoa học, có tổ chức hợp lý, bằng công cụ xếp dỡ hiện đại.
Cung ứng lao động thời vụ    Chúng tôi sẵn sàng phục vụ liên tục 24/24 giờ mọi nhu cầu về bốc xếp, nâng dỡ các loại hàng hoá khác nhau theo yêu cầu, kể cả ngày lễ và chủ nhật.