Giấy phép cho thuê lại lao động

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lao động, có tuyển dụng và ký hợp đồng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng người lao động khác thuê lại (sau đây gọi là doanh nghiệp cho thuê). Thủ tục và điều kiện được cấp phép cho thuê lại lao động.

Thủ tục và điều kiện được cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Căn cứ pháp lý

Căn cứ BLLĐ 2019 bắt đầu có hiệu lực từ 01-01-2021 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định chi tiết và một số thông tin hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ về điều kiện lao động và mối quan hệ lao động.

Do đó, để có thể kinh doanh hoạt động trong ngành dịch vụ cho thuê lao động thì doanh nghiệp cần có giấy phép kinh doanh và phải tiến hành thành lập doanh nghiệp để đăng ký kinh doanh trước.

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp

Đầu tiên, doanh nghiệp cần xin giấy phép cho thuê lao động thì phải thành lập công ty và bắt buộc đăng ký các ngành nghề hoạt động kinh doanh như sau:

7810 – Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu, giới thiệu môi giới lao động, việc làm không bao gồm môi giới, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các Doanh nghiệp xuất khẩu lao động;

7820 – Cung ứng lao động tạm thời;

Chi tiết: Cung ứng lao động tạm thời trong nước;

7830 – Cung ứng và quản lý nguồn lao động;

Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước;

Bước 2: Điều kiện xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Đối với người đứng ra chịu trách nhiệm pháp luật của doanh nghiệp phải đảm bảo những điều kiện sau đây:

– Là người quản lý doanh nghiệp

– Người không có an tích

– Đã làm việc trong lĩnh vực thuê lao động hoặc cung ứng đủ 03 năm trở nên trước khi đề nghị cấp phép hoạt động.

– Doanh nghiệp muốn hoạt động phải ký quỹ: thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng tại ngân hàng thương mại. Hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Căn cứ Điều 24 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

– Văn bản đề nghị cấp phép theo mẫu số 05/PLIII phụ lục III và ban hành kèm theo Nghị định này.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật của người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp theo mẫu số 07/PLIII Phụ lục III ban hành và kèm theo Nghị định này.

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 về lý lịch tự pháp của người đại diện doanh nghiệp. Nếu người đại diện là người nước ngoài thì phiếu lý lịch tự pháp số 1 thay đổi bằng phiếu lý lịch tự pháp của quốc gia họ. Các văn bản ở hồ sơ này để được cấp trước 06 tháng, nếu văn bản bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng việt và được chứng thực theo quy định pháp luật.

– Người đại diện phải có văn bản chứng minh thời gian quản lý lao động hoặc cho thuê lại lao động của doanh nghiệp theo quy định tại Điểm C Khoản 1 Điều 21 nghị định được thể hiện ở một số giấy tờ sau:

+ Bản sao của văn bản được chứng thực từ bản chứng hợp đồng việc làm hoặc hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng, giao nhiệm vụ, bổ nhiệm của người đại diện theo pháp luật.

+ Giấy chứng nhận ký quỹ cho thuê lao động theo mẫusố 01/PLIII Phụ lục III được ban hành theo nghị định này.

Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Bước 1: Gửi hồ sơ đến đến Sở Lao Động – Thương Binh và Xã Hội tỉnh, nơi đặt trụ sở chính để đề nghị xin cấp phép hoạt động.

Bước 2: Sở Lao Động – Thương Binh và Xã Hội tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ, sau đó cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày/tháng/năm trên hồ sơ.

Thời gian 20 ngày từ nhập tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phép cho thuê lại lao động cho doanh nghiệp hoạt động.

Nếu hồ sơ không đúng theo quy định thì khoảng 10 ngày kể từ thời gian tiếp nhận hồ sơ – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ trả lời văn bản ghi rõ các yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xem xét, cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với doanh nghiệp sẽ trả lời văn bản nêu rõ lý do không được cấp phép hoạt động.

Thời hạn của giấy phép cho thuê lại lao động

Căn cứ khoản 3 Điều 23 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

  • Thời hạn của giấy phép hoạt động tối đa là 60 tháng.
  • Gia hạn giấy phép nhiều lần, mỗi lần gia hạn có thời gian tối đa là 60 tháng.

=> Thời hạn cấp giấy phép được bằng thời hạn giấy phép đa được cấp trước đó.

Bên trên là những chia sẻ về quy trình và cách thức xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động. Hy vọng, với những thông tin này sẽ giúp ích cho doanh nghiệp hoàn thiện các giấy tờ và thủ tục để công ty hoạt động kinh doanh tốt nhất.

Đánh Giá :