Hàng gia công xuất khẩu có chịu thuế không?

Tại các khu công nghiệp Việt Nam được sự đầu tư của nước ngoài chủ yếu là sản xuất và gia công xuất khẩu. Chính vì thế, cũng tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động góp phần cho ngành xuất nhập khẩu. Cho nên, Bộ Tài Chính và Tổng Cục Hải Quan cũng tạo cơ chế chính sách nhằm tăng lợi nhuận cho nhiều doanh nghiệp, tiêu biểu có thể kể đến là chính sách về thuế. Và câu hỏi được khá nhiều doanh nghiệp đang thắc mắc là “hàng gia công xuất khẩu có phải chịu thuế không?”

Chuyên gia trả lời: Câu hỏi “hàng gia công xuất khẩu có phải chịu thuế không?”

Ví dụ doanh nghiệp nhập nguyên vật liệu để thuê gia công một phần sản phẩm hay một công đoạn hoàn thiện sản phẩm để xuất khẩu thì sẽ được miễn thuế. Căn cứ vào quy định tại khoản 7 điều 1 của Bộ luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 107/2016/QH13. Tại khoản 1 điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định ngày 01/9/2016 của chính phủ về hàng sản xuất nhập khẩu sẽ được miễn thuế. Hàng hóa được miễn thuế theo quy định tại khoản 2 điều 12 của nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Trong trường hợp, doanh nghiệp nhập hàng để sản xuất xuất khẩu nhưng không trực tiếp sản xuất mà đưa toàn bộ hoặc một phần cho đơn vị khác thực hiện gia công. Sau đó, tiếp tục nhập lại để đưa vào sản xuất hoặc xuất khẩu thì sẽ không đáp ứng được cơ sở xác định là nguồn hàng gia công xuất khẩu được miễn thuế theo quy định khoản 2 điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Do đó, sẽ không được miễn thuế nhập khẩu khi đưa một phần hàng nhập khẩu cho đơn vị khác thực hiện gia công.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc những doanh nghiệp vệ tinh thì Việt Nam sẽ tham gia vào chuỗi sản xuất hàng xuất khẩu theo loại hình sản xuất hàng xuất khẩu tại Nghị định sửa đổi và bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ – CP, Bộ Tài Chính đang thực hiện báo cáo tới Thủ Tướng Chính Phủ sửa đội quy định theo hướng sau:

Người nộp thuế sẽ đưa toàn bộ nguyên liệu, linh kiện, vật tư, bán thành phẩm hoặc một phần đã nhập khẩu để thuê đơn vị khác có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở sản xuất, máy móc tại đơn vị sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện gia công theo công đoạn. Sau đó nhận bán thành phẩm hoặc nhận lại sản xuất xuất khẩu để xuất khẩu thì đối với người nộp thuế sẽ được miễn thuế nhập khẩu các nguyên liệu, linh kiện, bán thành phẩm. Đồng thời, người nộp thuế phải có trách nhiệm thông báo cho cơ sở nhận gia công và hợp đồng gia công cho Hải quan theo đúng quy định của Pháp luật hải quan.

Đánh Giá :