Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động

Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động thi công xây dựng công trình ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ xây dựng

 1. Chính sách về quản lý an toàn lao động

1.1 Các nguyên tắc cơ bản về quản lý an toàn lao động; 

1.2 Các quy định của pháp luật;

1.3 Lập kế hoạch, phổ biến và tổ chức thực hiện

 1. Sơ đồ tổ chức của bộ phận quản lý an toàn lao động; trách nhiệm của các bên có liên quan.
 2. Quy định về tổ chức huấn luyện về an toàn lao động

3.1 Bồi dưỡng huấn luyện cho các đối tượng là người phụ trách công tác an toàn lao động, người làm công tác an toàn lao động, người lao động; 

3.2 Kế hoạch huấn luyện định kỳ, đột xuất.

 1. Quy định về các chu trình làm việc đảm bảo an toàn lao động

Chu trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc đối với các công việc có yêu cầu cụ thể.

 1. Hướng dẫn kỹ thuật về an toàn lao động

5.1 Các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến rơi, ngã; 

5.2 Các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến vật hay, vật rơi các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến sập, đổ kết cấu; 

5.3 Các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến máy, thiết bị vật tư sử dụng trong thi công xây dựng công trình; 

5.4 Các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến điện, hàn; 

5.5 Các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công trên mặt nước, dưới mặt nước; 

5.6 Các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công công trình ngầm; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến cháy, nổ; 

5.7 Các biện pháp ngăn ngừa tai nạn cho cộng đồng, công trình lân cận; 

5.8 Các biện pháp ngăn ngừa tai nạn giao thông và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động khác có liên quan.

 1. Tổ chức mặt bằng công trường

6.1 Các yêu cầu chung; đường đi lại và vận chuyển; 

6.2 Xếp đặt nguyên vật liệu, nhiên liệu, cấu kiện thi công và các yêu cầu tổ chức mặt bằng công trường khác có liên quan.

 1. Quy định về quản lý an toàn lao động đối với dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân

7.1 Mũ bảo hộ; 

7.2 Đai, áo an toàn; 

7.3 Phương tiện bảo vệ cho mắt, tai, mặt, tay, chân; áo phao; 

7.4 Mặt nạ thở, phòng độc; 

7.5 Hộp sơ cứu và các dụng cụ, phương tiện khác có liên quan.

 1. Quản lý sức khỏe và môi trường lao động

Hệ thống quản lý sức khỏe, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và các hệ thống khác có liên quan đến quản lý sức khỏe và môi trường lao động

 1. Ứng phó với tình huống khẩn cấp

Mạng lưới thông tin liên lạc, các quy trình ứng phó với tình huống khẩn cấp có liên quan.

 1. Hệ thống theo dõi, báo cáo công tác quản lý an toàn lao động định kỳ, đột xuất

10.1 Theo dõi và báo cáo việc thực hiện kế hoạch tổng thể về an toàn lao động; 

10.2 Báo cáo về tình hình tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; 

10.3 Chia sẻ thông tin về tai nạn, sự cố để nâng cao nhận thức của người lao động

 1. Các phụ lục, biểu mẫu, hình ảnh kèm theo để thực hiện.

     Trên đây là nội dung mẫu kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động thi công xây dựng công trình. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ các công ty luật để hỗ trợ chi tiết.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.

Đánh Giá :