Mẫu hợp đồng vận chuyển máy móc thiết bị

Mẫu Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Máy Móc Thiết Bị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o————

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

Số: …./HĐVC/20…

– Căn cứ vào Luật dân sự số 33/2005/QH11

– Căn cứ vào Luật thương mại số: 36/2005/QH11

– Căn cứ vào khả năng, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên

Hôm nay, ngày   tháng    năm  , tại trụ sở Công ty……………………… Chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG PHÚ TIÊN

– Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Cốc                           Chức vụ: Giám Đốc

– Địa chỉ : Phú Lâm – Tiên Du – Bắc Ninh

– Điện thoại: 0222 390 7099

– Mã số thuế: 2300743786

Bên B: CÔNG TY TNHH LOGISTICS TK

– Đại diện: Ông Vũ Văn kiều                                         Chức vụ: Giám Đốc

– Địa chỉ: ( NR ông Lê Văn Thống) Thôn Núi Móng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh.

– Mã số thuế: 2301035754

– Tài khoản số: 4321 000 1099 221 tại Ngân hàng BIDV – CN Bắc Ninh.

– Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký hợp đồng với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý thuê và bên B đồng ý nhận vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị bằng đường bộ cho bên A. Hàng hoá vận chuyển là hàng hoá của bên A được pháp luật Việt Nam cho phép kinh doanh và vận chuyển.

Lộ trình vận chuyển: theo từng đơn hàng thực tế của bên A.

ĐIỀU 2: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN.

Quyền và trách nhiệm của bên A:

– Thông báo cho bên B biết trước về số lượng hàng, loại hàng, kích thước hàng hoá, thời gian giao hàng và thời gian vận chuyển hàng.

– Đảm bảo hàng hóa đúng nội dung kê khai khi giao hàng và hàng đúng chủng loại trên vận đơn gửi nhận hàng hoặc trên hoá đơn hàng.

– Bố trí người giao nhận, bốc xếp hàng khi có phương tiện của bên B đến điểm giao, nhận hàng.

– Địa điểm giao nhận hàng không thuộc địa điểm cấm phương tiện vận chuyển hàng hoá.

– Trường hợp bên B không thể cung cấp đúng loại xe như bên A yêu cầu mà dùng xe có trọng tải lớn hơn thì bên A có quyền thanh toán tiền xe bằng chính xe bên A đã đặt

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho bên B theo Điều 3 của bản hợp đồng này.

Quyền hạn và trách nhiệm của Bên B:

– Chuẩn bị phương tiện theo đúng yêu cầu bên A

– Chịu trách nhiệm việc kiểm tra phương tiện để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, đảm bảo thời gian di chuyển của xe không được chậm quá 1 giờ ảnh hưởng đến thời gian nhận hàng của bên A.

– Cung cấp loại xe đúng trọng tải, có biển số rõ ràng, họ tên lái xe (số điện thoại di động) , lái xe có đủ điều kiện pháp lý lái loại xe đó cho Bên A để không gây trở ngại đến việc giao dịch trong quá trình giao nhận và vận chuyển hàng hóa.

– Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn của hàng hoá trong suốt quá trình vận chuyển.

– Thông báo ngay cho bên A về tình trạng an toàn của hàng hoá, phương tiện khi xảy ra sự cố trong suốt quá trình vận chuyển.

– Khi có tổn thất về hàng hoá do bên B gây ra, bên B có trách nhiệm bồi thường 100% tổn thất về hàng hoá theo giá trị kê khai trên hoá đơn được cung cấp bởi bên A hoặc chủ hàng

– Hoàn trả Biên bản giao hàng sau 02 ngày kể từ ngày giao hàng

– Cung cấp hoá đơn hợp lệ để bên A làm cơ sở thanh quyết toán

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN

Đối với hàng nguyên kiện: Hai bên tiến hành kiểm đếm và nhận hàng hoá trên cơ sở nguyên đai kiện.

Đối với loại hàng rời: Kiểm đếm chi tiết tổng số lượng hàng hóa thực tế.

Sau khi thực hiện việc bàn giao, bên B có trách nhiệm ký vào biên bản giao nhận hàng hoá do bên A cung cấp.

ĐIỀU 4: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá cả:

– Như bản báo giá kèm theo như một phụ lục hợp đồng không thể tách rời.

Phương thức thanh toán:

– Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

– Đồng tiền dùng để thanh toán: Đồng Việt Nam

– Thời hạn thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bên B xuất Hóa Đơn

– Nếu bên A thanh toán chậm thì phải trả thêm lãi suất cho bên B theo mức lãi suất tiền vay quá hạn do NHNN Việt Nam quy định tại thời điểm thanh toán.

ĐIỀU 5: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …/…/ …  đến hết ngày …/…/…  Hết thời hạn hiệu lực của Hợp đồng này mà hai bên chưa có ý kiến gì về việc chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm một năm (01 năm) tiếp đó.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các điều khoản đã ký trong hợp đồng này, trong quá trình thực hiện nếu xảy ra vướng mắc gì thì hai bên sẽ cùng nhau thương lượng giải quyết nhằm thúc đẩy công việc tốt hơn. Nếu không giải quyết được thì thống nhất đưa ra Toà án Nhân dân Thành phố Hà Nội phân xử theo Luật Việt Nam quy định, mọi chi phí do bên có lỗi phải chịu.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Đánh Giá :